Wnioski i formularze


Wnioski i formularze są gotowe do pobrania i samodzielnego wypełnienia.
Zapraszamy do kontaktu z nami, służymy pomocą.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWOZÓW– rok szkolny 2023/2024

MPK – wnioski należy składać w sekretariacie, do końca czerwca wraz z kserokopią WAŻNEGO orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem przewozu.
*Zgodnie z ze zmianą w ustawie część orzeczeń straci ważność 31 grudnia, dlatego proszę pamiętać, że bez aktualnego dokumentu nie będziemy mogli realizować przewozów.
BILETY SPECJALNE – wnioski należy składać  w sekretariacie, do końca wakacji, by otrzymać bilety na początku września,

ZWROT KOSZTÓW ZA PALIWO – wnioski należy składać w  sekretariacie  od września. Nie ma potrzeby wcześniej, tu mogą się zmienić przepisy, jak pokazał ten rok szkolny.