Budynek C


W budynku C zajęcia mają uczniowie z klas starszych 4 – 8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem
i zespołem Aspergera. Jest tu również kilka klas edukacyjno-terapeutycznych
.


Wśród uczących się w budynku C są „absolwenci” budynku A oraz uczniowie, którzy dołączają do nas z innych szkół dopiero na tym etapie.

Budynek ma swoje pracownie terapeutyczne, a wśród nich m. in. salę logopedyczną, salę do terapii: Warnkego, Tomatisa i Biofeedback`u. Wśród dobrze wyposażonych pracowni są m. in.: pracownia informatyczna, pracownia muzyczna, pracownia języka angielskiego, pracownia przyrodniczo-chemiczna.

Podobnie, jak do innych naszych budynków uczniowie dowożeni są bezpośrednio przez przewozy gminne oraz przewozy realizowane przez MPK Sp. z o.o., ale starsi i samodzielni uczniowie mogą dotrzeć na zajęcia samemu, ponieważ budynek położony jest w pobliżu przystanków autobusowych
Dodatkowo w godzinach porannych dzięki uprzejmości MPK Sp. z o.o. pod samą szkołę naszych uczniów dowożą dwa kursy autobusów linii 64B.