Rekrutacja


Nasi czwartoklasiści

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY? 


 1. Porozmawiać z nami telefonicznie lub skontaktować się drogą e-mail i przekonać się, że jesteśmy placówką odpowiednią dla Państwa dziecka 
 tel.: 42 6789305 
e-mail: kontakt@sp128.elodz.edu.pl 


2. Wypełnić otrzymany od nas WNIOSEK o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego pobierz tutaj

  1. Wniosek musi zawierać podpisy obojga rodziców.  
  2. Należy do niego dołączyć kopię Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Kopię możemy zrobić na miejscu. 

3.Pozostawić wniosek w naszej szkole, a my przekażemy go do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Poinformujemy też o dalszych krokach.