Grupa Wszędołazy – wędrówki piesze podczas rajdów organizowanych przez PTTK Łódź – Polesie

Dla kogo?
Uczniowie naszej szkoły-pasjonaci wędrówek pieszych 

Kiedy?
W soboty – raz/dwa razy w miesiącu

Gdzie?
Wędrujemy szlakami Łodzi i województwa łódzkiego

Jak duża grupa?
ok. 30 osób

Jaki jest koszt?
W zależności od wycieczki, koszty dyktuje PTTK Łódź-Polesie

Opiekunowie
Anna i Wojciech Samosiej

Zgłaszanie chęci udziału: Do opiekunów