Rada rodziców


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128 w Łodzi reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły.

Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi pracownikami szkoły.

Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą ze składek i darowizn. Przeznaczone są one między innymi na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, organizację uroczystości szkolnych itp.

Każda otrzymana wpłata pozwala nam realizować pomoc dla naszych uczniów na terenie szkoły. 

Numer konta Rady Rodziców:

Przy dokonywaniu wpłat na konto Rady Rodziców, w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Konto: 53 8780 0007 0030 0706 1000 0001 


Przedstawiciele Rady Rodziców  w roku 2022/ 2023:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Svitlana Ponomarenko
Zastępca przewodniczącej:
Sekretarz:


Członkowie Rady Rodziców: