Program profilaktyczno-wychowawczy


Program profilaktyczno – wychowawczy, to bardzo ważny szkolny dokument.
Określa priorytety profilaktyczno – wychowawcze i ustala działania wspierające szeroko rozumianą profilaktykę oraz wychowanie naszych uczniów.