Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023


TerminWydarzenie
22.09.2022Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2022Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
11.11.2022Święto Niepodległości
28.11.2022Święto Szkoły (pasowanie na ucznia i czytelnika)
22.12.2022Wigilie klasowe
2330.12.2022Zimowa przerwa świąteczna
1.01.2023Nowy Rok
6.01.2023Trzech Króli
05.01.2023Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
13.01.2023Koniec semestru pierwszego
16 – 28.01.2023Ferie zimowe
22-24.02.2023  Dni otwarte szkoły
3-5.04.2022

2.04.2023
Tydzień w Kolorze Blue

Międzynarodowy Dzień Autyzmu
6 – 11.04.2023  Wiosenna przerwa świąteczna
1, 3.05.2023Święto Pracy, Święto Konstytucji 3-go Maja
23,24,25.05.2023Egzaminy ósmoklasisty
12.06.2023Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
8.06.2023Boże Ciało
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego
26.06-31.08.2023Ferie letnie


Zajęcia opiekuńcze:

23,24,25.05.2023Dni dyrektorskie
23,27,28,29,30.12.2022 Dyżury nauczycieli
6,7,11.04.2023Dyżury nauczycieli

Terminy rad pedagogicznych i zebrań z rodzicami:

06.09.2022Rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami
11.10.2022Rada pedagogiczna
15.11.2022Rada pedagogiczna i konsultacje z terapeutami
10.01.2023Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna i zebrania z rodzicami
21.03.2023Rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami
9.05.2023Rada pedagogiczna- przewidywane oceny roczne i zebrania z rodzicami
13.06.2023Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
20.06.2023Rada pedagogiczna – sprawozdania