Statut szkoły


Statut do główny dokument regulujący pracę szkoły.
Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem SPS Nr 128 w Łodzi