Przedszkole


Na terenie naszej szkoły działają cztery oddziały przedszkolne.

Dzięki niewielkim grupom liczącym od 2 do 8 dzieci nauczyciele mają możliwość indywidualnego podejścia do dziecka i jego potrzeb. Grupy dostosowane są do umiejętności i możliwości dzieci.
Nasza placówka obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci od 3 roku życia z diagnozą 

 • zaburzeń ze spektrum autyzmu  
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność ruchowa i intelektualna)

Przedszkole jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i ich rodziców.
W procesie kształcenia przygotowujemy dzieci do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i zaradności życiowej. Pobyt w przedszkolu to nie tylko terapia, ale i czas na wycieczki, wyjazdy na hipoterapie, wyjścia do teatru i kina, udział w dogoterapii.
W procesie edukacji wykorzystujemy różnorodne techniki i metody pracy m.in.  

 • Program Aktywności Knillów 
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Metoda Dobrego Startu 
 • Logorytmika
 • Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
 • Pedagogika zabawy Klanza
 • Komunikacja alternatywna (AAC)
 • Edukacja przez ruch D. Dziamskiej 
 • Muzykoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna

Nasze przedszkole mieści się w osobnym budynku (budynek B). Odizolowanie od reszty placówki daje dzieciom i rodzicom poczucie bezpieczeństwa. Osobne wyjście do ogrodu i na plac zabaw to duży atut i udogodnienie. Na terenie budynku znajduję się Sala Doświadczania Świata i sale terapeutyczne Wczesnego Wspomagania Rozwoju (Integracja sensoryczna, logopeda, psycholog).

Każde dziecko w naszym przedszkolu jest traktowane indywidualnie. Zespół specjalistów przy udziale rodziców opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny. Dwa razy w roku spotykamy się wspólnie ze specjalistami i rodzicami w celu ujednolicenia działań terapeutycznych z dzieckiem (WOPFU)

Przedszkole posiada swoją stronę na Facebooku. Dzięki temu rodzice naszych dzieci na bieżąco informowani są o tym, co się dzieje na zajęciach, w jakich konkursach bierzemy udział, jak dzieci spędzają czas wolny.