Świetlica


Nasze świetlice są czynne w godzinach 6.30 – 17.30
Rodzice uczniów, którzy chcą uczęszczać na zajęcia świetlicowe są proszeni o wypełnienie karty świetlicy.

Chcemy, żeby świetlica była dla naszych podopiecznych zarówno miejscem odpoczynku, jak i rozwijania zainteresowań. Wszystkie nasze działania zmierzają do tego, by uczniowie spędzali tu czas aktywnie i kreatywnie, w atmosferze życzliwości i zrozumienia oraz inspiracji do działania. Zajęcia tworzone są na podstawie naszych umiejętności i zainteresowań, którymi chcemy „zarazić” dzieci. Jednocześnie chcielibyśmy czerpać z bogactwa jakie przynoszą ze sobą dzieci i namawiać ich do wzajemnych zainteresowań.

Uczniom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:

  • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, zabawa ciastoliną i plasteliną itp.
  • zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne, taniec,
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, zgadywanki-kalambury, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, różnego rodzaju gry edukacyjne (dobble, memory, puzzle itp.)
  • żywe słowo: recytacje, czytanie,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, gry zespołowe, ćwiczenia,
  • zajęcia rozrywkowe: zabawy i imprezy okolicznościowe, konkursy.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne, niedyrektywne zabawy.