Budynek A i B


W budynku A i B uczą się młodsi uczniowie naszej szkoły (więcej o budynkach w zakładce Nasze budynki).

W budynku A mieszczą się: 

  • klasy I-III dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną;   
  • klasy I-III dla uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz spektrum autyzmu i normą intelektualną; 
  • klasy I-III zespołów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz spektrum autyzmu; 
  • kilka klas II etapu edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem. 

W budynku B znajdują się:  

  • klasy I-III zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz spektrum autyzmu;  
  • oddziały przedszkolne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i spektrum autyzmu; 
  • zespół rewalidacyjno – wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;  
  • wczesne wspomaganie rozwoju dla uczniów z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju.  

Dla uczniów, których stan zdrowia nie pozwala uczestniczyć w zajęciach grupowych, szkoła realizuje nauczanie indywidualne w domu ucznia